Politica de confidențialitate

Incarca...
 1. Introducere

Open Media Network S.R.L. (cu sediul în România, București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a, sector 2, având cod de identificare fiscală RO 18284290, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/411/2006, denumită în continuare „OMN”) este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site. Site-ul este găzduit (hosting provider) de web-serverul M246 Europe SRL.

Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.

În numele OMN există terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal, aceste persoane fiind denumite persoane împuternicite de operator în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigura tehnologia prin care OMN să-și poată îndeplini atribuțiile. Menționăm că datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.

Lista împuterniciților OMN:

Domeniu de activitate:
Servicii de software pentru trimiterea de newslettere
Servicii de curierat
Servicii de software pentru implementări web
Servicii de call center
Servicii de hosting

 

OMN se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile OMN privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate.

Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicită consimțământul dvs. suplimentar.

 

 1. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, va rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: office@omn.ro.

 

 1. Cum colectăm și folosim (procesăm) informațiile dvs. personale

  4.1 Informații personale pe care ni le oferiți:

  Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

  • informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursă de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
  • informațiile pe care ni le furnizați la crearea Contului meu (inclusiv informațiile dvs. de contact);
  • informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a va abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail);
  • informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecvența și modelul utilizării serviciilor);
  • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondență cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
  • informațiile pe care le furnizați atunci când achiziționați produsele de pe site-ul nostru;
  • publicațiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.
  • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți.

  4.2 Ce se întâmplă dacă nu ne dați datele dvs: 

  Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs. Puteți chiar să introduceți numai cantitatea minimă de informații (nume și informații de contact) în profilul dvs. dacă doriți și puteți să vă editați profilul în orice moment. Unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să va poată furniza serviciile pe care le-ați achiziționat sau le-ați solicitat și să vă autentificati, astfel încât să știm că sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și va puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate).

  Rețineți că, dacă nu ne dați datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. și să vă furnizăm serviciile descrise mai jos.

  4.3 Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal:

  Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos

  i. Comunicări, bazate pe interesul legitim al OMN potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, va putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informațîi pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări;

  ii. Achiziția de produse, bazat pe contractul nostru cu dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse prin intermediul acestui site, sunteți de acord să deveniți parte la un Contract, ale cărui Termeni și condiții vor fi stipulate în contract sau aici. În acest caz, datele dvs. personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către OMN în următoarele scopuri: să încheiem contractul privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, să expediem produsul la adresa indicată de dvs., să încasăm prețul produsului achiziționat sau să păstrăm informațiile dvs. atunci când doriți să returnați produsul achizionat în acord cu Termenii și condițiile contractuale generale;

  Puteți gestiona datele dvs. personale în contul dvs. personal aici.

  iii. Marketing și relații publice, pe baza consimtamantului dvs. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă sunteți abonatul nostru la newsletter, puteți primi materialele noastre de marketing, vă putem procesa datele personale pe care ni le-ați furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru dvs., va putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai sunteți interesat de aceste materiale) sau va putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

  iv. Securitate, bazată pe interesul legitim al OMN potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor OMN și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.


     5. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal. Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate.

 

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European, în funcție de scopul prelucrării. OMN aplică garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația dvs. cu OMN și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate. OMN minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor colaboratori (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe ai OMN pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dvs. personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

 

 1. Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, după cum urmează:

a. Dreptul la informare și de acces la datele dvs, ceea ce înseamnă că puteți solicita o confirmare din partea operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. În cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, vom avea dreptul la rambursarea oricăror costuri necesare pe care le vom suporta.

b. Dreptul de intervenție asupra datelor, constând în posibilitatea de a obține la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restricționarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci când vă retrageti consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea.

c. Dreptul la rectificarea (corectarea)datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realității.

d. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras

e. Dreptul la restricționarea prelucrării, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării în anumite circumstanțe, precum: (i) dvs. contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date și (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor

f. Dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea - la cererea dvs.- să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise

g. Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară în care va aflați. Totodată aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator

Alte drepturi garantate de dispozițiile legale în materie:

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automată inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • dreptul de a fi notificat de către Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate vor transmite o cerere scrisă, semnată și datată, prin poșta la sediul operatorului sau electronic, la adresa de email a responsabilului cu protecția datelor office@omn.ro. Este posibil să vă solicităm dovada identității pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și pentru a împiedica divulgarea neautorizată a datelor personale.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea persoanei vizate și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii.

În afară de drepturile menționate mai sus, persoanele vizate vor putea transmite o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri către Operator.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336

Pagină de internet:http://www.dataprotection.ro

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 

 1. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale sunt stocate de către OMN pe serverele sale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțîn date cu caracter personal:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciară în curs sau potențială; și
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

 

 1. Securitatea datelor personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importantă confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politică noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), va vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competență de supraveghere.

 

 1. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă că această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifică în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

 

 1. Site-urile terțe părți

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

 

 1. Despre cookie-uri

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajută să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora. Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugăm să accesați Documentul de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site.

 

 1. Securitatea site-ului

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către OMN se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, OMN folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, această fiinda aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, OMN va notifica autoritățile competențe despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul OMN.

 

 1. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să va executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, va rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la office@omn.ro sau puteți trimite o solicitare în format scriptic la adresa sediului OMN menționată mai sus.

Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la office@omn.ro sau puteti trimite o solicitare in format scriptic la adresa sediului OMN mentionata mai sus.